rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

tevredenheidsonderzoek schoolverlaters vwo

We willen je vragen deel te nemen aan deze enquête over je ervaringen met onze school.
De school wil een beter inzicht krijgen in haar sterke en zwakke kanten.
Daardoor kan er aan kwaliteitsverbetering worden gewerkt.
Het zou fijn zijn als je op deze wijze hieraan je steentje wilt bijdragen.
Hartelijk dank!

tevredenheidsonderzoek vwo