rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

decanen

De decanen willen je helpen om het 'worden wie je bent' toekomstgericht vorm te geven.

vmbo Ambachtelijke stroom   mevrouw Van Woggelum   mwg@vszh.nl  

vmbo-tl   meneer Karreman   pka@vszh.nl  

klas 9 en 10 havo/vwo   meneer Van Steenbergen   est@vszh.nl  

klas 11 en 12 havo/vwo   meneer Tempelman   mte@vszh.nl  

Activiteiten van de decanen

Het motto van onze school is: ‘Worden wie je bent.’ Dit motto is dubbelzinnig, paradoxaal en misschien ook wel pretentieus. Toch is het ook prikkelend en uitdagend. Het is een uitnodiging aan jou als leerling om de kwaliteiten die je hebt te ontwikkelen. Onze school biedt een rijkdom aan vakken waarin je je kunt bekwamen. Al werkende, ervarende en lerende, merk je waar je warm voor loopt. En in dat warmlopen voor dingen licht iets op van de toekomst. Het nadenken over je toekomst is vaak iets wat je thuis doet. Je spreekt hierover met vrienden, je ouders en andere mensen die je dierbaar zijn.

Wat zal ik na school gaan doen?
Eerst reizen of toch meteen studeren?
En als ik wil studeren waar dan?
Wil ik thuis blijven wonen of ga ik liever op kamers?

Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen de decanen iets voor je betekenen. De decanen willen je namelijk helpen om het 'worden wie je bent' toekomstgericht vorm te geven. Op het overgangspunt van je algemene vorming naar je eerste stap in de maatschappij, willen de decanen er voor iedere leerling zijn. Nu is dit overgangsmoment iets waarop je moet worden voorbereid. Het gaat om keuzes die bepalend zijn voor het verdere verloop van je leven en daarom vraagt het om aandacht gedurende je schoolloopbaan.

Klas 9 alle niveaus

Het keuzeproces waar het hier om gaat, verloopt in fases. Van algemeen naar specifiek, van abstract naar concreet en van ‘Ik weet het echt niet.’ naar ‘Misschien is dit het wel!’. De fases van dit proces hebben we proberen zichtbaar te maken in de keuzebegeleidingslessen die je vanaf de negende klas krijgt. Aan het einde van de negende klas moet namelijk bekend zijn welk profiel of sector je in de tiende gaat doen. Deze keuze kun je op twee manieren maken.

Je profiel of sector kan een afspiegeling zijn van je interesses, van vakken waar je iets mee hebt en vakken waar je goed in bent. Het kan echter ook zijn dat je je keuze maakt op grond van het beroep dat je aanspreekt. Je kiest dan bewust met het oog op later. De eerste vorm komt het meeste voor en is het meest natuurlijk. Maar ook de tweede vorm heeft goede kanten. In de negende klas vind je antwoorden op vragen die met jezelf te maken hebben. Wat doe ik met plezier? Waar ben ik goed in? Welke keuzemogelijkheden heb ik op school? Wat houden de verschillende profielen en sectoren in? Welke beroepen en opleidingen kun je doen nadat je een bepaald profiel/sector gekozen hebt? Wat doen mijn ouders eigenlijk en hoe hebben zij gekozen?

De lessen zijn door ons ontwikkeld en vinden plaats in de vensteruren. Ze worden veelal gegeven door de mentor. De uitslagen die voor het keuzeproces van iedere leerling van belang zijn, worden aan ons en de jaarcoördinator doorgegeven. Als je havo/vwo-leerling bent, krijg je van meneer Tempelman informatie over de studiemogelijkheden per profiel. Je kan ook een individueel gesprek met hem aanvragen over deze keuze. Als je vmbo-tl leerling bent ga je werken met Qompas, een digitaal keuzebegeleidingssysteem. Meneer Tempelman zal hierin de mentoren en leerlingen begeleiden naar een sectorkeuze.

Klas 10 vmbo

In dit jaar gaat het kiezen zich toespitsen op de mogelijke vervolgopleidingen die je kunt gaan doen. Dit kan betekenen dat je naar 11 havo 4 gaat, of dat je naar het mbo doorstroomt. Ook ga je met alle 10 vmbo klassen naar een opleidingenbeurs in Ahoy. Je voert ten minste twee gesprekken met meneer Karreman over wat je na de tiende wil gaan doen. Hij begeleidt je ook in het kiezen van een geschikte open dag.

De ouders krijgen tijdens de eerste ouderavond informatie over de keuzebegeleiding. Daarnaast wordt er in dit leerjaar gewerkt met het programma Intergrip. Dit is een digitaal programma waarmee mbo, vo en de Gemeente Rotterdam samenwerken om leerlingen te volgen in hun vervolgkeuze. Na het behalen van het vmbo-tl diploma zijn deze leerlingen, mits onder de 18 jaar, nog niet in bezit van een zogenaamde startkwalificatie. Dit betekent dat je volgend schooljaar nog verplicht bent onderwijs te volgen. Hetzij op een mbo-school, hetzij op een vo-school (havo). Hiermee wordt ondervangen dat een minderjarige uit het oog wordt verloren en geen onderwijs geniet waar dit verplicht is volgens de wet.

Klas 9 en 10 vmbo-tl Ambachtelijke stroom

Voor vmbo-tl Ambachtelijke stroom geldt veel hetzelfde als voor 9 en 10 vmbo. Omdat de vervolgkeuzes divers zullen zijn, is er een meer individueel traject. Dit heeft ook te maken met het beperkter aantal leerlingen en de contacturen die mevrouw Van Woggelum heeft. De leerlingen in de 10e klas hebben een periode portfolio. In de periode wordt het portfolio gemaakt en intensief gewerkt aan het maken van een vervolgkeuze.

Klas 10 h/v en 11 h4

In dit jaar vinden er in de vensteruren keuzebegeleidingslessen plaats. Daarnaast gaan we met de 10 h/v klassen en de 11h4 klas naar een studiebeurs die georganiseerd wordt door de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool InHolland.

Klas 11h5, 12h5, 12v6

Dit jaar staat natuurlijk in het teken van het examen doen. Daarnaast moeten leerlingen zich oriënteren op een vervolgstudie. In november vindt er daarom op school een studiebeurs plaats. Ouders, oud-leerlingen en opleidingen komen vertellen over verschillende studiemogelijkheden. Vanaf januari begint meneer Tempelman met de individuele gesprekken met leerlingen. In die gesprekken wordt duidelijk hoever je al bent met het maken van een studiekeuze en in hoeverre je nog extra begeleiding bij deze keuze nodig hebt. Het kan gebeuren dat de keuzebegeleidingslessen uit de 10e klas nog afgemaakt worden in de vensteruren. Dit kan per klas verschillen. In het examenjaar mag je drie dagdelen verzuimen om open dagen te bezoeken. Op de site staat het formulier om vrij te vragen voor een open dag. De teamleider van klas 11 en 12 controleert het verzoek en geeft vervolgens al dan niet toestemming.