rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

financiële informatie

Om het vrijeschoolonderwijs zo goed mogelijk te kunnen realiseren, vragen we ouders jaarlijks een financiële bijdrage per leerling: de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om extra onderwijsactiviteiten en materiaal te bekostigen, waarvoor de school geen geld van de Rijksoverheid ontvangt. Deze bijdrage is essentieel om als vrijeschool te kunnen blijven bestaan.

De schoolbesturen en scholen in Rotterdam zijn van mening dat de hoogte van ouderbijdragen geen drempel mag vormen voor ouders om hun kind bij een school in te schrijven. Als ouders de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, vormt dit voor een leerling geen belemmering om deel te nemen aan de lessen. Tijdens een van de bijeenkomsten van het klassenouderoverleg wordt in de loop van het schooljaar verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar.

Onderstaande tabel is bedoeld als richtlijn voor het vaststellen van de bijdrage. Ouders dragen bij wat ze voor zichzelf kunnen verantwoorden.

Jaarinkomen/Ouderbijdrage per kind per jaar
Tot € 10.000 / € 300,-
Tot € 15.000 / € 500,-
Tot € 20.000 / € 750,-
Tot € 25.000 / € 1.000,-
Tot € 30.000 / € 1.200,-
Tot € 40.000 / € 1.500,-
Tot € 50.000 of meer / € 2.000,-

Jaarlijkse kosten voor reizen en uitstapjes.
Naast de algemene ouderbijdrage kan school een bijdrage vragen voor activiteiten, reizen en uitstapjes. Als ouders/verzorgers de bijdrage voor activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, is dit voor de leerlingen geen belemmering om deel te nemen aan deze activiteiten.

klas 7 - Werkweek boerderij € 150,-
klas 8 - Werkweek Ardennen € 310,
klas 9 - Sportief uitje € 70,-
klas 10havo en vwo - Sportief uitje (vrijwillig). Bedrag afhankelijk van de activiteit.
klas 10vmbo-tl - Eindreis € 500,-
klas 10vmbo-tl Ambachtelijke Stroom - Eindreis € 500,-
klas 10vwo - Projectdagen € 100,-
klas 11 - Parcivaluitje € 75,-
klas 11havo5 - Eindreis (vrijwillig) € 650,-
klas 12 - Kunstreis € 900,-

Financiële hulp nodig?
Kijk eens op onze aparte pagina over financiële ondersteuning

financiële ondersteuning

Voor vragen over financiële zaken klik hieronder:
financiële vraag