rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

financiële informatie

Om het vrijeschoolonderwijs zo goed mogelijk te kunnen realiseren, vragen we ouders jaarlijks een financiële bijdrage per leerling; de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om extra onderwijsactiviteiten en materiaal te bekostigen, waarvoor de school geen geld van de Rijksoverheid ontvangt. Deze bijdrage is essentieel om als vrijeschool te kunnen blijven bestaan.

Als ouders de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, vormt dit voor een leerling geen belemmering om deel te nemen aan de lessen. Tijdens de derde bijeenkomst van het klassenouderoverleg van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar.

Onderstaande tabel is bedoeld als richtlijn voor het vaststellen van de bijdrage. Ouders dragen bij wat ze voor zichzelf kunnen verantwoorden.

Jaarinkomen/Ouderbijdrage per kind per jaar

Tot € 10.000 / € 300,-
Tot € 15.000 / € 500,-
Tot € 20.000 / € 750,-
Tot € 25.000 / € 1.000,-
Tot € 30.000 / € 1.200,-
Tot € 40.000 / € 1.500,-
Tot € 50.000 of meer / € 2.000,-

Jaarlijkse kosten voor reizen en uitstapjes.
Deze activiteiten worden niet bekostigd uit de ouderbijdrage maar zijn voor rekening van de ouders.

klas 7 - Werkweek boerderij € 120,-
klas 8 - Werkweek Ardennen € 230,-
klas 9 - Sportief uitje € 60,-
klas 10havo en vwo - Sportief uitje (vrijwillig) € 120,-
klas 10vmbo-tl - Eindreis € 360,-
klas 10vmbo-tl Ambachtelijke Stroom - Eindreis € 500,-
klas 10v4 - Projectdagen € 150,-
klas 11 - Parcivaluitje € 75,-
klas 11h5 - Eindreis (vrijwillig) € 650,-
klas 12 - Kunstreis € 775,-