rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vmbo-tl

Leerlingen die vanaf klas 9 in de leerweg vmbo-tl zijn ingedeeld, volgen in dezelfde groep les tot het eindexamen vmbo-tl in klas 10.
Ze worden begeleid door dezelfde mentor.

Na het eindexamen stroomt ongeveer de helft van de leerlingen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. De andere helft van de leerlingen stroomt door naar de leerweg havo in klas 11. Zij doen havo-examen in klas 12. Voor leerlingen met havo-ambitie die wat extra tijd nodig hebben is dit een kansrijke leerweg, namelijk vrijeschoolonderwijs tot en met klas 12. Zie het schema 'Leerwegen' en de overgangs - en indelingscriteria.