rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

verlof buiten schoolvakanties

Bij verlof buiten de schoolvakanties onderscheid de Leerplichtwet twee mogelijkheden:

Verlof van 10 schooldagen of minder
Verlof van 11 schooldagen of meer

Zie de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.
Lees de regels voor verlof op de website van de gemeente Rotterdam.

Verlofaanvraag voor 10 dagen of minder

Hoe werk het aanvraagformulier

De aanvraag moet uiterlijk acht weken voor de verlofdatum bij de school ingeleverd worden.

Het verlofformulier afdrukken, invullen en (laten) inleveren bij de receptie.

Bij het aanvraagformulier horen altijd één of meerdere 'bewijsstukken' te worden ingeleverd. Vergeet u dat niet in te leveren, want zonder deze stukken kan er geen besluit genomen worden.

De gemeente (Leerplicht) vraagt van ons bij een onverwachte gebeurtenis (bijvoorbeeld een begrafenis) ook om dit formulier.
Dat kan dan uiteraard altijd achteraf ingediend worden.

Verlofaanvraag voor 11 dagen of meer

Hebt u een verlofaanvraag van 11 dagen of meer, gebruikt u dan het formulier op de website van de gemeente. Gebruik daarvoor de knop hieronder.