rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

leerwegen

Voor een harmonieuze en veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen zijn, naast de bekende 'leervakken' de kunstzinnige en ambachtelijke vakken onontbeerlijk. Zij maken structureel deel uit van het leerplan in alle leerwegen en -jaren van de school.

De leerwegen zijn: vwo, havo, vmbo-tl en de Ambachtelijke stroom. In samenwerking met Young Rotterdam op Katendrecht is het sinds het schooljaar 2017 - 2018 mogelijk om vrijeschoolonderwijs te volgen op vmbo-basis en -kader niveau in Rotterdam.

Examenresultaten

De examenresultaten 2017 zijn voor alle studies goed, hoewel het percentage voor havo lager ligt dan dat we gewend zijn. Alle leerlingen die na havo naar het vwo zijn door-gestroomd, zijn geslaagd.

Examens SE en CE

Alle examenvakken worden centraal getoetst. De examens voor havo en vwo bestaan uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) in mei en juni. Voor leerlingen van vmbo-tl begint het examentraject in klas 9 (derde leerjaar). Voor leerlingen van havo en vwo begint het examentraject in klas 10 (vierde leerjaar). De leerlingen ontvangen dan een studiewijzer, het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling. Daarnaast maken de leerkrachten bij elk vak een werkwijzer. Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen een planning maken en goed voorbereid de schoolexamens maken.

Wat als je blijft zitten?

In principe krijgt elke leerling de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase. Aan dit uitgangspunt houdt het Rudolf Steiner College zoveel mogelijk vast en zittenblijven is daarom een uitzondering. Maar als het voor de voortgang nodig is, kan een leerling een jaar overdoen. Een achterstand kan in sommige gevallen worden ingelopen via de zogenaamde zomerschool, zodat zittenblijven voorkomen wordt.

 

vwo

Leerlingen die vanaf klas 9 zijn ingedeeld in de leerweg vwo, volgen in dezelfde groep les tot het eindexamen in klas 12.

lees verder...

havo

Op het Rudolf Steiner College zijn er twee trajecten voor de havo leerweg, de havo leerweg van vijf jaar en de havo leerweg van zes jaar.

lees verder...

vmbo-tl

Leerlingen die vanaf klas 9 in de leerweg vmbo-tl zijn ingedeeld, volgen in dezelfde groep les tot het eindexamen vmbo-tl in klas 10.
Ze worden begeleid door dezelfde mentor.

lees verder...

vmbo-tl Ambachtelijke stroom

De vmbo-tl Ambachtelijke stroom is een vierjarige leer- en ontwikkelingsweg voor leerlingen die in potentie het niveau hebben voor vmbo-theoretische leerweg. Het onderwijs richt zich op leerlingen die makkelijker vanuit het doen dan vanuit de theorie tot het denken komen.

lees verder...

vmbo b/k/g/t Young Waldorf School Rotterdam

Sinds het schooljaar 2017 - 2018 is het in Rotterdam mogelijk om vrijeschoolonderwijs te volgen op vmbo-basis en – kader niveau in Rotterdam.

lees verder...