rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

verzekeringen

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een reis – en ongevallenverzekering. Die gelden voor de reis naar en van school, verblijf op school, uitstapjes tijdens schooltijd, stagedagen en schoolreizen in binnen - en buitenland.
Er kan een beroep gedaan worden op deze verzekering als de eigen verzekering niet uitkeert. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 250,- Materiële schade, diefstal en zoek raken van eigendommen van leerlingen zoals fiets, kleding en mobiele telefoons vallen niet onder de dekking.
Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of inventaris.
Er kan een beroep gedaan worden op deze verzekering als de eigen verzekering niet uitkeert. Neem hiervoor contact op met mevrouw R. Labrie van de financiële administratie via info@rudolfsteinercollege.nl.