rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Website

Op deze website worden geen persoonsgegevens van ouders/leerlingen of bezoekers verzameld of gedeeld. Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te weten hoe en hoe vaak de site bezocht wordt. Conform artikel 8, onder f, van de Wbp zijn de volgende maatregelen genomen:
Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten
De laatste octet (drie getallen) van IP adressen worden gemaskeerd
Het delen van gegevens voor benchmarking e.d. is uitgezet.

Wanneer u alsnog geen prijs stelt op het gebruik van Google Analytics op deze website kan dit worden uitgeschakeld via deze link: Analytics uitschakelen

Formulieren

Alle formulieren op de website worden verwerkt via Google Forms.
Gegevens hierin worden verwerkt conform de privacy policy van Google.

 

privacyverklaring

Onze school voldoet aan de vereisten van de ‘Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming’

lees verder...