rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

reizen, de voorwaarden

Als een leerling meegaat met een reis of een uitstapje dan gaat de school ervan uit dat u als ouder akkoord gaat met het onderstaande:

Gezondheid
Ouders stellen de mentor ruim van tevoren op de hoogte van bijzonderheden van hun kind voor wat betreft gezondheid (allergie, medicijnen enz) en eetgewoontes (vegetarisch enz). Dan kan daar tijdens de reis rekening mee gehouden worden.

Midddelen en gedrag
Ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden voor deelname aan de schoolactiviteit.

Alcohol
Alle reizen en uitstapjes zijn alcoholvrij. De reisleiding beschikt over een alcoholtester die waar nodig wordt ingezet. Als de test alcoholgebruik aangeeft, wordt de leerling naar huis gestuurd. De test kan binnen vijf minuten voor een tweede keer worden afgenomen.
De kosten van de terugreis zijn voor rekening van de ouders van de teruggestuurde leerling.
Alcohol meenemen/in bezit hebben als souvenir is niet toegestaan.
Ook niet toegestaan zijn bier, wijn en cocktails zonder alcohol.

Drugs
Drugs zijn te allen tijde verboden. Heeft de leerling dat in bezit of wordt het gebruikt, dan wordt de leerling direct en zonder waarschuwing vooraf naar huis gestuurd.
De kosten van de terugreis zijn voor rekening van de ouders van de teruggestuurde leerling.

De reisleiding heeft het recht kamers en bagage op alcohol/drugs te inspecteren.

Beeldmateriaal
Tijdens de schoolactiviteit kan er beeldmateriaal gemaakt worden. Dat kan gedeeld worden met de klas en de reisleiding.
Voor het gebruik van beeldmateriaal voor de website of de socials van de school, zullen we ouders altijd om toestemming vragen.

Algemeen gedrag
Iedereen toont respect naar alle anderen en de omgeving.
Sociaal (o.a. rust na 23.00u);
Laat iedereen in zijn waarde;
Blijf van andermans spullen af;
Richt geen vernielingen aan;
Iedereen toont interesse in en neemt deel aan alle activiteiten;
Tijdens de activiteiten zijn geluidsdragers niet toegestaan.
Verzekering
De school heeft een doorlopende reis – en ongevallenverzekering.
Meer info hierover is te vinden op deze pagina.