rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Ouders

Samen met de leerlingen en het college vormen de ouders een belangrijk onderdeel van de schoolgemeenschap. Drie keer per jaar is er de ouderavond waar u met de mentor en de andere ouders het reilen en zeilen in de klas van uw kind bespreekt. Ook kunt u regelmatig een uitnodiging tegemoet zien van een presentatie of uitvoering van uw kind op school. Wij vinden het belangrijk dat de ouders samen met de school het kind ondersteunen.

Ouders zijn regelmatig in gesprek met de school in het overleg van klassenouders. De klassenouders leggen een verbinding tussen de ouders van hun eigen klas en de schoolleiding. Klassenouders kunnen worden ingeschakeld bij het voorbereiden van ouderavonden. Voor meer informatie over de klassenouders klikt u op de onderstaande knop.
klassenouders

 

absentie

Het afmelden van uw kind wegens ziekte, bezoek aan arts, tandarts of orthodontist.

lees verder...

financiële informatie

Om het vrijeschoolonderwijs zo goed mogelijk te kunnen realiseren, vragen we ouders jaarlijks een financiële bijdrage.

lees verder...

financiële ondersteuning

In deze tijd ervaren meer gezinnen financiële uitdagingen.
Onze school maatschappelijk werker fungeert als intermediair en staat klaar om ouders te helpen bij het verkrijgen van passende financiële ondersteuning.

lees verder...

klachtenregeling

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze handleiding opgesteld.

lees verder...

reizen, de voorwaarden

Als een leerling meegaat met een reis of een uitstapje dan gaat de school ervan uit dat u als ouder akkoord gaat met het onderstaande:

lees verder...

schoolbenodigdheden

Hieronder vindt u een korte opsomming van zaken die voor uw zoon/dochter nodig zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen.

lees verder...

vakantieplanning

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de vakantieplanning van het huidige schooljaar en (indien bekend) van het komende schooljaar.

lees verder...

verlof buiten schoolvakanties

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969)

Lees de regels voor verlof op de website van de gemeente Rotterdam

lees verder...

verzekeringen

De school heeft een doorlopende reis – en ongevallenverzekering.

lees verder...