rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Examenreglement

Hier staat de examenreglement voor de overkoepelende stichting en voor onze school.

Het examenreglement wordt jaarlijkse uiterlijk 1 oktober vernieuwd.