rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

leerlingzaken

De afdeling Leerlingzaken ondersteunt de medewerkers van de school op het gebied van de discipline.

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom leerlingen op deze leeftijd wat minder in de pas kunnen lopen. De afdeling Leerlingzaken heeft zowel een signalerende als een corrigerende taak in het schoolleven. Er wordt goed in de gaten gehouden hoe het met leerlingen gaat en waar nodig wordt corrigerend opgetreden. De werkzaamheden gaan altijd in overleg met de mentoren, de teamleiders en het ondersteuningsteam. Dit alles in het belang van de gezonde ontwikkeling van de leerling.

Er wordt een 'tweesporenbeleid' gevoerd: correctie en ondersteuning. Dat houdt in dat er gewerkt wordt met corrigerende maatregelen die het gewenste gedrag opleveren. Daarnaast kan er meer nodig zijn om de ontwikkeling van de leerling de goede kant op te sturen. Dan komen mentoren, teamleiders en ondersteuningsteam in actie.


Coördinator   de heer de Meulmeester   mme@vszh.nl  

Klas 7 en 8 Tamboerstraat   de heer Van Veen   rvv@vszh.nl  

Klas 7 en 8 Oudedijk   de heer De Kovel   dko@vszh.nl  

Klas 3t9, 4t10, 4h11 en 5h12   de heer Karreman   pka@vszh.nl  

klas 3h9, 4h10, 5h11, 5v12 en6v13   de heer Trimbos   vtr@vszh.nl  

Klas 3v9, 4v10, 5v11 en 6v12   de heer de Meulmeester   mme@vszh.nl  


Administratieve ondersteuning   mevrouw Dipdere   gdi@vszh.nl