rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Het is de bedoeling
dat dit leerplan
een levend document wordt

leerplan

Binnen de Vereniging van vrijescholen en in het Platform VO is in 2006 met alle schoolleiders besloten om project 2010 te starten. Het doel van project 2010 was dat iedere school VO een project zou starten welke een kwaliteitsverbetering in het eigen vrijeschoolonderwijs moest opleveren.

Hierbij zou het gekozen project kunnen aansluiten bij onderwijswensen die al langer op de scholen leven. Alle vrijescholen voor voortgezet onderwijs zijn hiermee aan het werk gegaan. Verschillende projectthema’s werden gekozen: portfolio, omgaan met verschillen, leerplan ontwikkeling en meer inhoudelijke thema’s. Het Rudolf Steiner College heeft aan twee onderwerpen gewerkt. Het resultaat van een daarvan is de beschrijving en ontwikkeling van het eigen leerplan. Het wordt hiermee gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan andere scholen, ouders en belangstellenden.

 

klas 7

Als 12/13-jarige gaat het kind grenzen verkennen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De leerling benadert de wereld nog met een zekere onbevangenheid en verwondering.

lees verder...

klas 8

De leerlingen zijn op weg naar zelfbewustzijn en willen op eigen benen staan. De interesse in de ander en de wereld wordt breder en verdiept zich meer.

lees verder...

klas 9

De kindertijd is definitief voorbij. Het eigene van de persoonlijkheid komt meer en meer tevoorschijn. De jongere gaat denkend de wereld doorgronden en vormt zich daarover een eigen mening.

lees verder...

klas 10

Vanaf het 15e/16e levensjaar krijgt het eigen innerlijke leven meer kracht en vorm. De doorleving van de puberteit in klas 9 en deels nog in klas 10 laat de jonge mens stap voor stap achter zich.

lees verder...

klas 11

Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen ‘mijn wereld’ en ‘de wereld’. Leerlingen gaan standpunten innemen, die soms heftig worden verdedigd en ook snel weer kunnen worden losgelaten.

lees verder...

klas 12

De 17/18-jarige wordt zelfstandiger, krijgt meer vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezenlijke van de dingen komt op.

lees verder...