rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

lestijden

We hanteren een rooster waarin de lessen 45 minuten duren. Tussen lessen wordt een 'wisseltijd' gebruikt om van het ene lokaal naar het andere te gaan. De wisseltijd bedraagt 5 minuten.

Lestijden

1e uur 08.30u - 09.15u
2e uur 09.15u - 10.00u
Pauze
3e uur 10.20u - 11.05u
4e uur 11.10u - 11.55u
5e uur 12.00u - 12.45u
Pauze
6e uur 13.25u - 14.10u
7e uur 14.15u - 15.00u
Pauze
8e uur 15.10u - 15.55u
9e uur 15.55u - 16.30u

Verkort rooster

In bijzondere gevallen gebruiken we een verkort rooster. De lessen duren dan 30 minuten en de schooldag eindigt om 13.05u. Dit rooster gebruiken we als er bijvoorbeeld een studiemiddag voor docenten is.

Het lesrooster ziet er bij een kort rooster zo uit:
1e uur 08.30u - 09.00u
2e uur 09.00u - 09.30u
Pauze
3e uur 09.50u - 10.20u
4e uur 10.25u - 10.55u
5e uur 11.00u - 11.30u
Pauze
6e uur 12.00u - 12.30u
7e uur 12.35u - 13.05u

8e en 9e uren vervallen.

Verkort rooster wegens Corona

Leerlingen komen na de Coronasluiting weer naar school. We hanteren een verkort rooster met wisseltijden.

1e uur 8.30u - 9.00u (Klas 8 tien minuten eerder in het lokaal zijn)
2e uur 9.00u - 9.30u
3e uur 9.35u - 10.05u
4e uur 10.10u - 10.40u
Pauze
5e uur 11.00u - 11.30u
6e uur 11.35u - 12.05u
7e uur 12.10u - 12.40u
8e uur 12.45u - 13.15u

Waar nodig is er sprake van vijf minuten wisseltijd tussen lesuren. Docenten hebben dan de gelegenheid om van lokaal te wisselen. Leerlingen blijven in de wisseltijd in hun lokaal. Het 8e lesuur wordt alleen gebruikt voor ‘doelessen’ en gymnastiek die op het 7e en 8e uur in het lesrooster staan.