rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

scooter of brommer

Waar stal je de scooter.

Een scooter of brommer mag niet op het schoolplein.
De stalling is in de Vaandrigstraat.
In de twee inhammen in het gebouw zijn twee stallingen.
Aan de muur van de school zitten beugels waaraan je de scooter vast kunt zetten.
Er is een markering op de stoep en bordjes.
In de stalling zijn geen vaste plaatsen.
Bij het parkeren moet je rekening houden met ouders die hun kind naar de basisschool brengen.
Je gebruikt de achteringang om binnen te komen.