rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

voorzieningen

Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie

Stel je hebt dyslexie. Dan is het fijn als je over bepaalde faciliteiten beschikt bij toetsen en examens. Bijvoorbeeld een laptop, een geel mapje of iets anders. Via de onderstaande link kun je opgeven welke faciliteiten je wilt gebruiken.

faciliteiten bij toetsen en examens

Kantine

De kantine wordt gevoerd door een medewerker van de school, geassisteerd door leerlingen van het kantineteam. Je kunt er tegen vriendelijke prijzen allerlei vers gemaakte (biologische) etenswaren kopen. Ook staat er een aantal automaten met gezonde ‘snacks’ waar je met je pinpas iets uit kunt halen.

Kluisjes klas 7

Als je in de brugklas op de Tamboerstraat zit, krijg je van de school een eigen kluisje. Dat kluisje staat in de gang bij je eigen lokaal. De kluisjes worden kosteloos beschikbaar gesteld. Aan het einde van het schooljaar moet je het kluisje ontruimen en de sleutel teruggeven.

Kluisjes klas 8 - 12

In de school is niet voldoende ruimte om voor elke leerling een kluisje neer te zetten. Leerlingen van klas 8 - 12 kunnen hier aan het begin van het schooljaar een kluisje aanvragen. Je ontvangt daar vooraf een mail over. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Je mag het kluisje gebruiken zolang je op school zit. Het gebruik van een kluisje kost € 20,- per schooljaar. Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouders een rekening voor het gebruik van een kluisje.

Kluisje aanvragen

Momenteel is het niet mogelijk een kluisje aan te vragen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor bepaalde practica en handvaardigheidslessen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals een veiligheidsbril, gehoorbeschermers, en dergelijke. Je bent verplicht deze voorzieningen te gebruiken
(zie schoolreglement).

Schooltrui

De actie voor het kopen van een schooltrui (met of zonder zelf bedachte opdruk) was vorig schooljaar een doorslaand succes!! De actie wordt nu herhaald. Via de webshop kun je een schooltrui bestellen.
Momenteel is de actie gesloten.

Telefoneren

Als je ten behoeve van schoolactiviteiten of in een noodgeval wilt bellen, kun je gebruik maken van de vaste telefoonlijnen bij de receptie.

Verloren en gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kun je afgeven en afhalen bij de receptie. Daar worden ze een week bewaard. Als ze niet zijn opgehaald, worden ze opgeslagen in het magazijn. Enkele keren per schooljaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de hal, zodat iedereen zijn eigendommen kan terugvinden. Wat daarna achter blijft, wordt weggegeven aan een goed doel, bijvoorbeeld het Leger des Heils of een vergelijkbare instelling.